Haber

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alacak! 65 KPSS taban puanı ile önlisans mezunu…

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliğin giderilmesi amacıyla, belirlenen boş kadrolara boşalan atamalarla memur alımı yapılacak. Bay ve bayan adayların başvurabileceği ilan kuralları aşağıda listelenmiştir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Kamu haklarından yoksun bırakılmamak,

  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen veya affedilse dahi affa uğrayan kabahatler, Devletin güvenliğine karşı, Anayasal düzene ve işleyişine karşı kabahatler, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kötüye kullanma suçlarından bir yıl veya daha fazla hapis Güvenden, dolandırıcılıktan İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, hata ile malvarlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak,

  4. Erkek adaylar için askerlik durumu, askerlikle ilgisi olmayan veya askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik yapmış olması, tecil veya yedek sınıfa intikal etmiş olması,

  5. Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel teşkil edecek bir akıl hastalığı veya fiziki pürüzlülüğe sahip olmamak,

  6. İlan edilen takımlar için aranan diğer başvuru koşullarını yerine getirmek,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

● İlan edilen polis takımları için mezun olunan okulun prestiji ile eğitim şartını taşımak ve bu konuda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) alınacak takımlara karşı puan bazında en az KPSS puanını almış olmak. Eğitim,

● 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlara ve Belediye Başkanlığının 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta ekiplerine başvurabilmek için Polis Yönetmeliği; Aç karnına, çıplak ve çıplak ayakla tartılıp ölçülmek, boy uzunluğunun erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre olması ve boyun bulunduğu kısım ile vücudun orta kısmının 10 kg’dan fazla olmaması 1 metreden (+,-) fazla. Boy ve kilo tespitleri Belediyemiz tarafından yapılacaktır.

● Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

● 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenmiş en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya manevi nedenlerle ihraç edilmemiş olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar http://www.konya.bel.tr adresinden elektronik ortamda doldurup imzalayacakları BAŞVURU FORMU’na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylı fotokopisi,

● Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (aslının sunulması şartıyla belediyemizce tasdik ettirilebilir),

● Yabancı Uyruklu Mezunlar İçin Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (aslının ibraz edilmesi kaydıyla Belediyemizce tasdik ettirilebilir),

● Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (aslının ibraz edilmesi şartıyla belediyemizce onaylı suretleri olabilir),

● ÖSYM sitesinden KPSS Sonuç Belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, ● Askerlik ile ilgili olmadığına dair beyan,

● Misyonunu kesintisiz olarak yerine getirmekte hiçbir sakıncası olmadığına dair beyan,

● 2 fotoğraf (1 tanesi forma yapıştırılacak)

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

13/03/2023 – 17/03/2023tarihlerin ortasında, http://www.konya.bel.trHekim gözetiminde boy ve kilo ölçmek için elektronik ortamda doldurup imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgelerle birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Konevi Mahallesi Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram / KONYA Mesai saatleri içerisinde adrese şahsen başvurarak başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Posta veya e-posta yoluyla, eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

haber-yayladagi.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu